Informacje

Awaria w GOPS

W dniu dzisiejszym 8.02.2021 nastąpiła awaria sieci  z przyczyn od nas nie zależnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Nie działają obecnie telefony, oraz brak jest internetu. Trwają pracę nad przywróceniem funkcjonowania powyższych usług. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj wiecej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o zmianie terminów wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

Od dnia 01 stycznia 2021r wypłaty świadczeń (zasiłki okresowe, celowe i stałe) będą realizowane w następujący sposób: 5 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń wyłącznie na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  5-ty  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek), 22 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń na bankowe rachunki

Czytaj wiecej

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020r., poz. 11) dokonana została zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Czytaj wiecej

Informacja

500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY Uprzejmie przypominamy, że wnioski na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy tj od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 można składać: od 1 lutego 2021r tylko drogą elektroniczną i   od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną – papierową oraz elektroniczną.    

Czytaj wiecej

OGŁOSZENIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU 24 GRUDNIA 2020r OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY.

Czytaj wiecej