Informacje

Informator o instytucjach

 I. Instytucje udzielające pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie :   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo, tel. 91 311 95 66, 91 311 95 92, e mail: gops@kolbaskowo.pl Czynny: pon. 9.00 – 17.00, wt-pt. 7.30 – 15.30 Zespół Interdyscyplinarny w Kołbaskowie – siedziba: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16, 72-001

Czytaj wiecej

Zespół interdyscyplinarny

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie nałożyła na gminę obowiązek utworzenia zespołu interdyscyplinarnego. Zespół ma siedzibę w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, który zapewnia jego obsługę administracyjno-techniczną. Pracę Zespołu i grup roboczych koordynuje Przewodniczący Zespołu. Członkami Zespołu są

Czytaj wiecej

Przemoc w rodzinie

PRZEMOC W RODZINIE Przemoc to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które wykorzystując przewagę sił narusza prawa i dobra osobiste jednostki, powodując cierpienia i szkody. Jest to intencjonalne działanie lub zaniechanie działania. Ktoś sądzi, że wie co jest dla drugiego dobre lub daje sobie prawo do decydowania w jego imieniu. Jest przy

Czytaj wiecej

Skrócony czas pracy dla pracowników biura Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

UWAGA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że na podstawie zarządzenia nr 8/2018 w związku z upałami, wprowadzony został skrócony czas pracy dla pracowników biura GOPS Kołbaskowo z siedzibą w Rosówku 16. Biuro GOPS Kołbaskowo będzie czynne w następujących godzinach: 2 sierpnia 2018 r. – od 7:30 do 13:00 3 sierpnia 2018 r. –

Czytaj wiecej