Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  – nie dokonano wyboru kandydata.

 

 

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta. W ocenie Komisji kwalifikacyjnej zaprezentowany przez kandydata w procesie rekrutacji poziom wiedzy był niewystarczający do prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych na ww. stanowisku.