Ogłoszenie

W dniu 01 lipca 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7.00-13.00

 


Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

UWAGA zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec, ( jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.  Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 składane drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) przyjmowane będą od dnia 1 lipca 2019 r.

Informujemy, iż przy składaniu wniosku drogą elektroniczną przy wyborze organu właściwego należy wybrać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie lub Ośrodek Pomocy Społecznej w Rosówku.

Wnioski w formie papierowej przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie z siedzibą Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo w godzinach:

Poniedziałek            9.10  –   16.50

Wtorek – piątek      7.40  –   15.20

 


Ogłoszenie

UWAGA

W dniach 25-26 czerwca 2019 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny w godzinach 7.00-13.00

 

 


OGŁOSZENIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE INFORMUJE, ŻE:

W DNIU 21.06.2019r. BIURO GOPS
BĘDZIE NIECZYNNE.

 Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku

Bilans GOPS jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku dostępny na stronie bip.kolbaskowo.plInformacja

W dniu 02 maja 2019r. (czwartek)

Biuro Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

z siedzibą Rosówek 16, będzie nieczynne.