UWAGA – informacja dla osób korzystających ze świadczeń pieniężnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

W związku z  zamknięciem do odwołania kasy Urzędu Gminy Kołbaskowo:

– osobom pobierającym świadczenia pomocy społecznej,

– osobom  pobierającym świadczenie rodzicielskie

należne świadczenia zostaną dostarczone do miejsca zamieszkania przekazem pocztowym

( doręczone przez listonosza) – terminy otrzymania świadczenia mogą ulec  nieznacznym przesunięciom.

Osobom pobierającym świadczenia rodzinne, wychowawcze ( 500+), pielęgnacyjne, opiekuńcze fundusz alimentacyjny ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE ULEGŁY ZMIANIE GODZINY OTWARCIA PLACÓWEK POCZTY POLSKIEJ.

Terminy wypłat świadczeń realizowanych przelewem na konta bankowe nie ulegają zmianom.


POMOC DLA SAMOTNYCH SENIORÓW -WAŻNA INFORMACJA W ZWIĄZKU Z ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ KORONAWIRUSA SARS-CoV-2

UWAGA !!!

Drodzy Mieszkańcy!

W związku z zagrożeniem związanym z  rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny ostrzega:

Osoby starsze powinny przebywać w miejscach publicznych tylko wtedy, kiedy jest to naprawdę konieczne, a robienie zakupów, dostarczanie leków oraz załatwianie spraw urzędowych prosić bliskich.

Osoby starsze, które są samotne i nie mogą liczyć na pomoc osób bliskich lub zaprzyjaźnionych,  proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Pracownicy GOPS pomogą m.in. w zrobieniu i dostarczeniu zakupów oraz załatwieniu pilnych spraw.
Uczulamy też wszystkich mieszkańców, by zadbali o seniorów ze swojego otoczenia, ponieważ to im nowy patogen zagraża najbardziej.

Zaoferujmy swoją pomoc, poinformujmy GOPS o osobach potrzebujących wsparcia.

Kontakt do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

91 311 95 92

gops@kolbaskowo.pl

Poniedziałek 9:00-16:30 wtorek – piątek 8:00-15:00

 

 


OGŁOSZENIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

W KOŁBASKOWIE INFORMUJE, ŻE

W DNIU 27.12.2019R. BIURO GOPS BĘDZIE NIECZYNNE.