GOPS ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KOŁBASKOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PRACOWNIKA SOCJALNEGO”

 

Miejsce zatrudnienia : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

Termin składania dokumentów : 30 kwietnia 2021r

Wymiar czasu pracy: pełen etatInformacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  – nie dokonano wyboru kandydata.

 

 

Uzasadnienie:

Wpłynęła jedna oferta. W ocenie Komisji kwalifikacyjnej zaprezentowany przez kandydata w procesie rekrutacji poziom wiedzy był niewystarczający do prawidłowego wykonywania obowiązków przewidzianych na ww. stanowisku.


GOPS zatrudni pracownika socjalnego

KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KOŁBASKOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PRACOWNIKA SOCJALNEGO”

 

Miejsce zatrudnienia : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

Termin składania dokumentów : 09 kwietnia 2021r

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 


Awaria w GOPS

W dniu dzisiejszym 8.02.2021 nastąpiła awaria sieci  z przyczyn od nas nie zależnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Nie działają obecnie telefony, oraz brak jest internetu.

Trwają pracę nad przywróceniem funkcjonowania powyższych usług.

Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o zmianie terminów wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

Od dnia 01 stycznia 2021r wypłaty świadczeń (zasiłki okresowe, celowe i stałe) będą realizowane w następujący sposób:

5 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń wyłącznie na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  5-ty  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek),

22 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  22  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek)  lub

od 22 do 30 dnia każdego miesiąca we właściwym miejscowo dla świadczeniobiorcy Urzędzie Pocztowym na podstawie dowodu osobistegoInformacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020r., poz. 11) dokonana została zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842, z późn. zm.), w której wprowadzono zapis umożliwiający złożenie wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego  powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższym  najemcy i podnajemcy  mogą  składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączeniu informacja w w/w sprawie.


Informacja

500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Uprzejmie przypominamy, że wnioski na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy tj od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 można składać:

od 1 lutego 2021r tylko drogą elektroniczną i  

od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną – papierową oraz elektroniczną.