Stanowiska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Barbara Makiewicz-Trąbka Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej tel. 91 5065570
Ewa Adamczuk Główna księgowa tel. 91 5065572
Renata Skoczylas Samodzielny referent d/s organizacyjno – księgowych tel. 91 3119592, 91 5065571, e-mail gops@kolbaskowo.pl
Faks Numer faksu 91 5065579

Pracownicy Socjalni

Danuta Jeznach Specjalista pracy socjalnej tel 91 3119566, 91 5065574
Ernest Wierzbicki Specjalista pracy socjalnej tel. 91 3119566, 91 5065574
Kamila Filipiak Koordynator specjalista pracy socjalnej tel. 91 5065573
Małgorzata Wieczorek Starszy pracownik socjalny tel. 91 5065575
Joanna Nowowiejska Pracownik socjalny tel. 91 5065575
Dorota Krzywicka Pracownik socjalny tel. 91 5065577

Referat Świadczeń Społecznych

Sylwia Krężelok Główny specjalista ds. świadczeń rodzinnych i stypendiów tel.91 5065578
Monika Płusko-Żurawik Inspektor ds.funduszu alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych tel. 91 5065578