KONSULTACJE TERAPEUTYCZNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie od 10.05.2021 r. uruchamia kolejną formę wsparcia dla wszystkich mieszkańców naszej gminy – konsultacje terapeutyczne.  Osoby chętne i potrzebujące tego rodzaju pomocy mogą się spotkać ze specjalistami po wcześniejszym umówieniu telefonicznym:  terapeuta – specjalista ds. przemocy i interwencji kryzysowej – w każdy poniedziałek od godziny 12.00 do 15.30, tel. 579 647 771; terapeuta ds. uzależnień – w każdą środę od godziny 08.30 do 11.30, tel. 728 163 963.

 


			
		

Poradnictwo psychologiczne

Od 27.04.2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie umożliwia wszystkim mieszkańcom naszej Gminy (zarówno dzieciom, jak i dorosłym) dostęp do bezpłatnych porad psychologicznych. Na początku odbywać się będą one w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 14.00.

Na stronie www.gops.kolbaskowo.pl oraz naszym fanepagu będziemy na bieżąco podawać ewentualne zmiany terminów.

W celu umówienia się na konsultację prosimy dzwonić pod numery telefonów:
798 937 485 lub 504 112 674


Informacja o wyniku naboru

Informacja o wyniku naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie.

 

Informuję, że w wyniku zakończenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wyżej wymienione stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  –  dokonano wyboru kandydata.

Wybrano

Panią Anitę Sztadilów.

Kandydatka spełniła wymagania zamieszczone w ogłoszeniu, wykazała się szeroką wiedzą i doświadczeniem.

 

Uzasadnienie:

Wpłynęły dwie  oferty. W ocenie Komisji tylko jedna z kandydatek spełniła wymagania, druga kandydatka nie spełniła wymogów formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu o naborze.


GOPS ZATRUDNI PRACOWNIKA SOCJALNEGO

KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KOŁBASKOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PRACOWNIKA SOCJALNEGO”

 

Miejsce zatrudnienia : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

Termin składania dokumentów : 30 kwietnia 2021r

Wymiar czasu pracy: pełen etat



GOPS zatrudni pracownika socjalnego

KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  KOŁBASKOWIE

OGŁASZA

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

„PRACOWNIKA SOCJALNEGO”

 

Miejsce zatrudnienia : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie

Rosówek 16, 72-001 Kołbaskowo

Termin składania dokumentów : 09 kwietnia 2021r

Wymiar czasu pracy: pełen etat

 


Awaria w GOPS

W dniu dzisiejszym 8.02.2021 nastąpiła awaria sieci  z przyczyn od nas nie zależnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Nie działają obecnie telefony, oraz brak jest internetu.

Trwają pracę nad przywróceniem funkcjonowania powyższych usług.

Za utrudnienia przepraszamy.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego w GOPS


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o zmianie terminów wypłat świadczeń z pomocy społecznej.

Od dnia 01 stycznia 2021r wypłaty świadczeń (zasiłki okresowe, celowe i stałe) będą realizowane w następujący sposób:

5 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń wyłącznie na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  5-ty  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek),

22 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  22  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek)  lub

od 22 do 30 dnia każdego miesiąca we właściwym miejscowo dla świadczeniobiorcy Urzędzie Pocztowym na podstawie dowodu osobistego