Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje, że ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2020r., poz. 11) dokonana została zmiana ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 1842, z późn. zm.), w której wprowadzono zapis umożliwiający złożenie wniosku o przyznanie dodatku  mieszkaniowego  powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W związku z powyższym  najemcy i podnajemcy  mogą  składać wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W załączeniu informacja w w/w sprawie.


Informacja

500+ NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY

Uprzejmie przypominamy, że wnioski na prawo do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy tj od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 można składać:

od 1 lutego 2021r tylko drogą elektroniczną i  

od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną – papierową oraz elektroniczną.

 

 


OGŁOSZENIE

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE

INFORMUJE, ŻE W DNIU

24 GRUDNIA 2020r OŚRODEK BĘDZIE NIECZYNNY.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o terminie wypłat świadczeń z pomocy społecznej w GRUDNIU 2020r

 

Wypłaty świadczeń (zasiłki okresowe, celowe i stałe) będą realizowane w następujący sposób:

10 grudnia 2020r wypłata świadczeń wyłącznie na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców- wypłata wyrównań świadczeń,

18 grudnia 2020r wypłata świadczeń na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców- wypłata świadczeń bieżących  lub

od 18 do 30 grudnia 2020r we właściwym miejscowo dla świadczeniobiorcy Urzędzie Pocztowym na podstawie dowodu osobistego.

 


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kołbaskowie informuje o zmianie terminów wypłat świadczeń z pomocy społecznej

Od dnia 20 lipca 2020r wypłaty świadczeń (zasiłki okresowe, celowe i stałe) będą realizowane w następujący sposób:

10 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń wyłącznie na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  10  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek),

22 dnia każdego miesiąca wypłata świadczeń na bankowe rachunki osobiste wskazane przez świadczeniobiorców (jeżeli  22  wypada w sobotę lub niedzielę świadczenia są przekazywane odpowiednio w piątek lub poniedziałek)  lub

od 22 do 30 dnia każdego miesiąca we właściwym miejscowo dla świadczeniobiorcy Urzędzie Pocztowym na podstawie dowodu osobistego

Świadczenia realizowane są po uprawomocnieniu się decyzji!!!DOBRY START 300+ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Kolejna edycja programu „Dobry start” 300+

1 lipca 2020 rusza nabór

Już od 1 lipca 2020 rusza kolejny nabór wniosków do programu „Dobry start” popularnie zwanego 300+. Program przeznaczony jest na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka – niezależnie od dochodów.

Świadczenie przysługuje na uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami do 24 roku życia, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych. Nie obowiązuje kryterium dochodowe.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ:

DROGĄ ELEKTRONICZNĄ od 1 lipca 2020r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia, a także Platformy Usług Elektronicznych ZUS

(W miejscu na oznaczenie organu właściwego do którego kierujemy wniosek, w przypadku braku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie należy wpisać Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rosówku)

Lista banków uczestniczących w programie:

 • Alior Bank S.A.
 • PKO Bank Polski S.A./Inteligo
 • Bank Pocztowy S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • Credit Agricole Bank Polska S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Nest Bank S.A.
 • Bank Pekao S.A.
 • SGB-Bank S.A.

Również DROGĄ TRADYCYJNĄ (papierową) od 1 SIERPNIA 2020r.

-osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kołbaskowie, Rosówek 16

-drogą pocztową na adres GOPS w Kołbaskowie, 72-001 Rosówek 16


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO Asystenta rodziny z dnia 16 czerwca 2020r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołbaskowie  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Asystenta rodziny

 


Ogłoszenie

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŁBASKOWIE INFORMUJE, ŻE:

W DNIU 12.06.2020r. GOPS BĘDZIE NIECZYNNY.

 

 

 

 

Podstawa prawna: Zarządzenie Kierownika GOPS nr 1/2020 z dnia 08.01.2020r.